Новини

Оголошення процентної ставка за облігаціями

12/01/21

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32113929), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії  облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 19 квітня 2016 року (свідоцтво №43/2/2016), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями при виплаті доходу за двадцять четвертим, двадцять п’ятим відсотковими періодами у розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних.


Оголошення процентної ставка за облігаціями

12/03/19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32113929), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 19 квітня 2016 року (свідоцтво №43/2/2016), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями при виплаті доходу за шістнадцятим, сімнадцятим, вісімнадцятим, дев’ятнадцятим відсотковими періодами у розмірі 15,5% (п’ятнадцять цілих і п’ять десятих відсотків) річних.