Постачання електроенергії

Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

  • об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
  • споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та договору про надання послуг комерційного обліку;

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється згідно договору про постачання електричної енергії споживачу та індивідуальної комерційною пропозицією, що є додатком до договору.

Для узгодження умов договору та отримання індивідуальної комерційної пропозиції зв’яжитесь з нами за телефоном, або заливши запит на електрону адресу та отримайте індивідуальну комерційну пропозицію.

До уваги споживачів

28/01/2019

Якість електропостачання

Показники якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання визначені Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» (відкрити постанову).

Електробезпека

Сучасний рівень технічного прогресу неможливий без широкого впровадження електроустаткування, що у свою чергу викликає необхідність постійного вдосконалювання вимог до його безпечного обслуговування й засобів захисту.

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту трансформаторну підстанцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або обладнання трансформаторної підстанції, особами, що не є працівниками енергопостачальної/енергорозподільчої компанії (це легко розпізнати по спецодягу) – негайно повідомте про це в поліцію (номер телефону 102), сільську раду або зателефонуйте відповідному оператору системи (перелік операторів).

Будьте уважні та обережні!

ТОВ Енергопоставка Електробезпека
ТОВ Енергопоставка Ефективність електропостачання

Ефективність електропостачання

Енергоефективність — це знання про можливості та методи досягнення раціонального використання енергетичних ресурсів.

Застосування енергоефективного підходу до організації побуту — це зменшення вартості енергії, модернізація мереж та систем, покращення екологічної проблеми, пряма та вагома економія ваших щомісячних витрат на комунальні послуги тощо.

Державне агентство енергоефективності та енергозбереження регулює питання енергоефективності в Україні (http://saee.gov.ua/). Поради споживачам щодо ефективного використання енергоресурсів (веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України):

Права споживачів

Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон)

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО

1)купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;

2)змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом та правилами роздрібного ринку;

3)отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

4)на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

5)на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;

6)на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;

7)на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8)подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;

9)подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;

10)отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;

11)отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;

12)інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ та МАЛІ НЕПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону.

ПОБУТОВИЙ СПОЖИВАЧ має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

З метою забезпечення захисту прав споживачів учасники ринку не застосовують недобросовісні методи конкуренції до споживача. Положення та умови договорів зі споживачами мають бути прозорими та доступними для розуміння.

Постачання електричної енергії здійснюється на недискримінаційних засадах.

Відключення споживачів здійснюється виключно у порядку, визначеному Законом та правилами роздрібного ринку.

Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм захисту цих прав регулюються Законом, законами України “Про захист прав споживачів”, “Про захист економічної конкуренції”, іншими нормативно-правовими актами.

Комерційний облік та оплата

Загальні положення стосовно зняття показів засобів вимірювання

та комерційного обліку електричної енергії

 

На роздрібному ринку виробництво, передача, розподіл, постачання та споживання електричної енергії без розрахункових засобів комерційного обліку не допускається, крім випадків, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) та Кодексом комерційного обліку.

Для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених ПРРЕЕ.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, ПРРЕЕ та проектних рішень.

Споживання електричної енергії споживачами здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі електричної енергії операторами систем розподілу/передачі на підставі відповідного договору про розподіл/передачу електричної енергії.

Оператор системи розподілу (ОСР) під час укладення із споживачами договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (оформлення заяв-приєднання та паспортів точок розподілу) присвоює всім точкам розподілу електричної енергії за об’єктами існуючих споживачів ЕІС-коди за точками комерційного обліку відповідно до порядку, передбаченого Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, та інших нормативно-правових актів НКРЕКП, а також актів адміністратора комерційного обліку.

Комерційний облік на роздрібному ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”, Кодексу комерційного обліку та ПРРЕЕ.

До запуску електронної платформи Датахаб адміністратора комерційного обліку функції адміністратора комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі адміністрування процедури зміни постачальника електричної енергії у межах території ліцензованої діяльності, виконує відповідний ОСР.

 

Порядок оплати електричної енергії

 

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальником за вільними цінами відповідно до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачам.

Порядок оплати електричної енергії визначається умовами обраної споживачем комерційної пропозиції або умовами договору, укладеного сторонами в паперовій формі.

Споживач повинен здійснювати оплату електричної енергії згідно графіка оплати, вказаного в комерційній пропозиції чи договорі. За бажанням споживача постачальник надає йому рахунки на попередню оплату та/або оплату впродовж розрахункового місяця, які відповідають графіку платежів по договору.

За підсумками розрахункового місяця в термін, вказаний у договорі, електропостачальник надає споживачу рахунок-фактуру за спожиту електроенергію, в якому зазначається обсяг спожитої електроенергії, її вартість, стан розрахунків за підсумками розрахункового місяця та інша інформація, визначена ПРРЕЕ.

Оплату за електричну енергію споживачі здійснюють на поточний рахунок електропостачальника вказаний в договорі та виставлених рахунках.

 

Форми рахунків, які виставляються споживачам

 

1. Рахунок на оплату згідно графіка (У стадії розробки)

2. Рахунок-фактура за спожиту електроенергію(У стадії розробки)