Нормативні документи

Порядок відключення/відновлення електроживлення

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

  • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.

Порядок розгляду звернень та скарг

Загальні норми щодо порядку подання та розгляду звернень регулюють Закони України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист прав споживачів”.

У разі виникнення зауважень, скарг чи пропозицій, щодо неналежного виконання компанією своїх зобов’язань згідно укладених договорів, Ви маєте можливість звернутися до нас у будь-який зручний для Вас спосіб:

  • скористатися мобільним додатком «Енергетика онлайн» (EnergyOnline);
  • зателефонувати за номером (044) 490-57-84 з 9:00 до 18:00 пн.-пт.;
  • надіслати листа електронною поштою на адресу info@energopostavka.kiev.ua;
  • надіслати листа поштою за адресою: 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-б;

Порядок зміни електропостачальника

Відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та розділу 6 “Правил роздрібного ринку електричної енергії” споживач має право в установленому порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу з новим електропостачальником.